Terapia Manualna

Holistyczna Terapia Manualna
jest metodą terapeutyczną łączącą w sobie różne typy masaży, techniki osteopatyczne, elementy fizjoterapii, techniki powięziowe oraz klawiterapię.

Stosowana jest np w przypadku:

- ograniczenia zakresu ruchu,
- przed i po operacjach,
- przy atakach rwy kulszowej, rwy barkowej (także w fazie ostrej),
- napadowych napięciowych bólach głowy lub migrenach,
- kontuzji sportowych,
- dysfunkcji powypadkowych,
- stresu,
- przewlekłego zmęczenia,
- zaburzeń snu,
- występowania dolegliwości bólowych różnego pochodzenia.

Najczęstsze dolegliwości:

- bólowe (objawy dyskopatii, rwy kulszowej, migreny, cierpnięcie rąk lub palców, ból nadgarstków, łokieć tenisisty, stres, ból szyi, placów, kończyn, zawroty głowy, inne),
- ograniczenia zakresu ruchu 
(np podczas ruchu rąk, wstawania z łóżka, schylania się, wchodzenia po schodach, siadania, ruchów głowy, inne)
- kontuzje i urazy 
(na tle sportowym, komunikacyjnym, zwyrodnieniowym, złamania, zwichnięcia, skręcenia),
- dyskomfort napięciowy 
(bóle pleców i ramion, zawroty głowy, bezsenność, zaburzenia widzenia, szumy w uszach),
- uczucie spiętej twarzy
 (stan po ekstrakcji zębów, po zabiegach laryngologicznych, w wyniku stresu i zmęczenia, po wypadkach komunikacyjnych).

Stosownie do potrzeb i stanu zdrowia starannie dobieramy właściwy rodzaj masażu oraz inne techniki terapeutyczne.   

Terapia Manualna
(szeroki zakres zabiegu)

Czas trwania sesji zabiegowej to ok 40-60 minut


Spotkanie terapeutyczne obejmuje wg potrzeb:
- praca strukturalna z ciałem,
- masaż tkanek głębokich,
- techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego,
- mobilizacje stawów (w tym stawów kręgosłupa, skokowych dolnych/ górnych, kolanowych, biodrowych, krzyżowo biodrowych, międzykręgowych, ramiennych, nadgarstków),
- suche igłowanie - akupunktura medyczna, klawiterapia,

- regulacja napięcia przepony,
- usuwania dysfunkcji przełyku i żołądka
   (poprzez rozciąganie przełyku i obniżanie pozycji żołądka)
- redukcja objawów zgagi, refluksu, protrakcji głowy, zaburzeń z dysfunkcji n.błędnego,
- diagnostyka różnicowa i wybrane leczenie osteopatyczne w dysfunkcji narządu ruchu
   (bóle, cierpnięcia nóg, obszaru miednicy, kręgosłupa, rąk, barków i szyi)
- normalizacja wszelkich napięć mięśniowych,
- uwalnianie uścisków wywieranych na sploty nerwowe kończyn
   (np. cierpnięcia, spadek siły mięśniowej, uczucie zimnej kończyny),
- praca w jamie ustnej i na przedniej stronie szyi w aspekcie zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej
  oraz w problemach laryngologicznych i pourazowych/szokowych
  (np. bruksizm, stan po ekstrakcji zębów trzonowych, dysfagia, dysartia)
- przywracanie zakresu ruchów w stawach,
- kompresyjna redukcja nadciśnienia tętniczego krwi pochodzenia napięciowego,
- terapia migren
- neuromobilizacje nerwów np kończyn górnych, dolnych
- terapie przeciwbólowe,
- analiza wpływu nawyków i ich korekta w celu eliminacji zewnętrznych przyczyn dysfunkcji i obciążeń generujących ból,
- inne, w zależności od indywidualnych zgłaszanych dolegliwości i potrzeb pacjenta

Pozostałe zabiegi możliwe jako składnik terapii manualnej to:

- przywracanie zakresu ruchu (np po długotrwałym unieruchomieniu),
- walka z bólem (różnego pochodzenia),
- suche igłowanie - akupunktura medyczna,
- kinesiology taping (plastrowanie),
- taping rehabilitacyjny,
- PIR (relaksacja poizometryczna),
- stretching (rozciąganie mięśni),
- trigger points (opracowanie punktów spustowych),
- spersonalizowany (dla osób uprawiających sport),
- elementy akupresury (techniki masaży wschodnich),
- bańki lekarskie (bezogniowe bańki lekarskie).